Dasar Keselamatan

 

Perlindungan Data

Data yang dikemukakan akan dilindungi. Pematuhan kepada standard keselamatan adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Akta

Pengguna laman ini perlu mematuhi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.