Dasar Privasi

  • Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari Portal ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.
  • Portal ini mempunyai pautan ke laman-laman web yang lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk Portal ini sahaja.
  • SMKRPK berhak untuk tidak memaparkan maklum balas atau input yang tidak bersesuaian.
  • Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemaskini di laman web ini. Dengan melayari laman web ini lebih kerap, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang terkini, cara penggunaan blog ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain di dalam keadaan tertentu.