SARANA SEKOLAH

Sarana Sekolah, Satu inisatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta : MALAYSIA

 

6 Elemen yang menyokong pembelajaran

1   IKLIM SEKOLAH

a) aspek Fizikal

b)aspek sosial

c) aspek emosi

2   KOMUNIKASI BERKESAN

3   SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID

4   TANGGUNGJAWAB BERSAMA

5   KEPUTUSAN BERSAMA

6   KERJASAMA DENGAN KOMUNITI